POŘADANÉ AKCE

Mikulášská v sedle přes překážky v maskách 


která se budou konat 05.12.2015

v areálu JK Harfa
MB0241 JK Harfa, U Rybníka II, Ohrobec, Praha západ
www.jkharfa.cz tel. 731 26 37 91, jkharfa@seznam.cz


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
1. Pořadatel: JK Harfa
2. Datum konání:, 26.04.2015
3. Místo konání: U Rybníku I, Ohrobec, Praha západ
4. Kolbiště: Hala 20 X 60 povrch písek s geotextilií
5. Opracoviště: písčité 40 X 60, hala
6. Funkcionáři:

Ředitel závodů: Milan Kadlec
Hlavní rozhodčí: J. Kornalík
Stavitel: J. Kornalík
Technický delegát: J. Kornalík
Organizační zajištění: L. Šestáková
Dozor na pracovišti: L. Šestáková
Rozhodčí: J. Kornalík, Mgr. Eva Štěpánková
Lékařská služba: J. Kozáková
Hlasatel: K. Hajchová
Vet. Služba: MVDr. J. Chvátal

B. TECHNICKÉ ÚDAJE
1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sporu a ustanovení tohoto rozpisu
SOUTĚŽE
U. Skoková soutěž „ 30cm“ s vodičem
Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny. Startovné 200,Kč
1. Skoková soutěž do „50cm“
Hodnocení na limitovaný čas dle čl. 298.2. Věcné ceny. Startovné 250,Kč
2. Skoková soutěž do „70cm“
Hodnocení na limitovaný čas dle čl. 298.2. Věcné ceny. Startovné 250,Kč
3. Skoková soutěž do „80cm“
Hodnocení na limitovaný čas dle čl. 298.2. Věcné ceny. Startovné 250,Kč

C. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Předběžný časový program: 07.0008.00hod.
prezentace
09.00hod začátek první soutěže (ukázky) další soutěže budou navazovat
2. Přihlášky: Jmenovité přihlášky zasílejte na emailovou adresu jkharfa@seznam.cz do
01.12.2015
3. Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží před vyložením koní řádně vyplněné zdravotní
průkazy koní, obsahující náležitosti pro přepravu koní pro rok 2015.
4. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy jezdců a koní.
5. Občerstvení zajištěno přímo u parkuru http://ucernehokozla.cz/
6. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.

7. Veškeré dotazy a informace vám poskytneme na tel. 731 26 37 91, 721 84 80 70
VŠECHNY SOUTĚŽE SE JEDOU V MASKÁCH ČERT NEBO ANDĚL, KDO BUDE MÍT
MASKU MÁ O 50KČ LEVNĚJŠÍ STARTOVNÉ!!!!!
! Po odjetí všech soutěží bude vyhlášen
nejhezčí čert a anděl.