Co je to hiporehabilitace

 

CO JE TO VLASTNĚ

 HIPOREHABILITACE ?

 

 

Hiporehabilitace je nadřazený a zastřešující název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním/specifickými potřebami.

Hiporehabilitace se dělí do 4 skupin:


Hipoterapie


metoda fyzioterapie - využívá přirozený pohyb koně jako rehabilitační prvek. Cílem je zasadit klienta do pohybu kráčejícího kroku, dosáhnout pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně. Aktivují se tak postižené pohybové programy, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem pokud je toto programování pohybových vzorů odborně vedeno specialistou pro hipoterapii, tak má významný pozitivní dopad na pohybové a psychické funkce klienta.

Aktivity s využitím koní (AVK)

oblast pedagogická, sociální, dříve pod názvem léčebné pedagogicko - psychologické ježdění (LPPJ) metoda speciální/sociální pedagogiky a práce, která využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se speciálními potřebami provádějí ji osoby s odborným vzděláním, které prošly praktickým výcvikem- pedagog, speciální/sociální pedagog, sociální pracovník apod.

Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků (TVKPP)

jedná se metodu psychoterapie, která k terapii lidí se specifickými potřebami využívá širokou nabídku možností prostředí okolo koně (jezdecké stáje, kontakt s koněm, vzájemné interakce) zajišťuje ji proškolený personál v čele s psychoterapeutem, psychologem, psychiatrem apod.

Parajezdectví

sportovní využití pro jezdce se zdravotním znevýhodněním, který se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží.