Mgr. Hana Pakostová

Mgr. Hana Pakostová

 

Dosažené vzdělání

♦ Metoda Dr. V. Vojty – certifikát IVG – 2008 - 2010

♦ VŠ UP – Aplikovaná tělesná výchova – Mgr., Olomouc – 2008

♦ Vyšší odborná škola – Diplomovaný fyzioterapeut, Dis., Praha – 2001

 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Certifikované kurzy

 

 • Metoda Dr. V. Vojty – 2010

 • The Redcord education progran S-E-T základní + L1U – 2009

 • Koncepce centračně – stabilizačních posilovacích postupů – 2008

 • Synergická reflexní terapie – 2007 - 2008

 • Míčkovací facilitace pro respirační onemocnění – 2007

 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace – 2007

 • Bazální stimulace v ošetřovatelství – 2006 – 2009

 • Mc Kenzie metoda – 2006 – 2009

 • Funkční manuální medicína – 2006

 • Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy a metody využívané při terapii neurologických pacientů - 2005

 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie – 2005

 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení – 2005

 • Hipoterapie - 2002